Header

27 January 2017 

 

Dear Parents

No significant learning can occur without significant relationships.” – Dr James Comer

I feel privileged that Robyn and I have landed here and are in a position to begin building significant relationships at Applewood.  We are grateful for the warm reception we have had and look forward to a long and meaningful association with this vibrant country school.

I am very excited about the year ahead. I have spent a great deal of time in meetings in order to gain an understanding of how things have operated and an equal amount of time contemplating how my vision for Applewood fits into it’s ethos. 

2017 has got off to a wonderful start.  Lessons are in full swing and there is a positive vibe emanating from both teachers and learners alike.  The new curriculum is a working document and will be fine-tuned through the course of the year.  Teachers, and the previous Head, are to be commended for the extraordinary effort that has gone in to producing such a rich, purposeful curriculum document.  This, together with strong learning support, an enhanced physical education program and a revitalized music department bodes well for the year ahead.

Swimming begins in earnest next week.  We have managed to secure the use of the Applethwaite swimming pool for lessons once again. One of our great challenges for this year is to formulate a plan with regard to swimming in general, and the swimming pool project. Swimming is a crucial life skill for all children and a wonderful physical development tool.  The pool sub-committee has met to rationalize the tenders received and determine a way forward.   It is clear that the cost of the project way exceeds original expectations.  We are in a position to raise the bar for swimming, not just within our school grounds, but also within an area desperately in need of swim safe training.  I have been tasked with exploring alternate methods of funding for this project and to report to council at our next sitting. I would welcome any suggestions from interested parents.

The week ahead:

• Our first round of cricket fixtures takes place next week, please see calendar for details.

• The PA picnic takes place on Wednesday, 1 February.  You are encouraged to come along, get to know new families and enjoy an evening together.

• Terracotta Army Expo - Grade 4 to 7

• A reminder to sync your calendars from time to time, especially at the beginning of the year as a number of adjustments have been made.

• Softball at Radloff Park:  three of our girls will be playing with the Helderberg Pirates team at 10:15.  Please pop in and see our girls in action.

Your children will begin chatting about the enviro challenge.  Over the course of the next two weeks, the challenge will be introduced to all children in Grade R to Grade 6.  The challenge is designed to encourage a keen consideration for the environment, the self-discipline to complete given tasks and to foster an enthusiasm to make a difference in the world.  It involves a number of age specific tasks that children complete.  Some tasks are done by the children on their own, some with their teacher and some with the assistance of family.  The requirements of each task are clearly laid out in an enviro pack which every child will receive. The project will be handed in to me in the first week of the fourth term.    

We have had a number of exceptionally warm days in January and we expect February to be just as hot.  Please assist us in establishing good sun protection habits amongst our children.  They are required to wear hats when outdoors and we encourage you to apply them with sunscreen before they leave for school in the mornings.

Welcome to the Applewood Family!

We extend a warm welcome to the following children and their families:

Pre-Primary: Charlotte Mullins, Boris Kinsey, Stone Shi, Gita Hanekom, Noah van Buuren, Arnold Koole, Johannes Smook and Yorel Mavusa.    

Foundation Phase: William Fitzhenry.

Senior Phase: Sophia Fitzhenry, Abigail Henderson, Elisabeth Fitzhenry, Ananda Ngete, Ethan Burgess and Stephen van Niekerk.

We look forward to getting to know you and your children.

Any significant relationship requires clear, honest communication.  Let’s respect the communication channels set up and keep communication open.

Have a super weekend. 

Sam Hamman

---

Geagte Ouers

“No significant learning can occur without significant relationships.” – Dr James Comer

Ek voel bevoorreg dat ek en Robyn hier by Applewood beland het en in ‘n posisie is om beduidende verhoudinge hier te kan bou. Ons is dankbaar vir die hartlike ontvangs wat ons meegeval het en sien uit na ‘n lang en betekenisvolle verbintenis met hierdie lewenslustige landelike skool.

Ek is baie opgewonde oor die jaar wat voorlê. Ek het baie tyd in vergaderings deurgebring om ‘n beter begrip te ontwikkel van hoe dinge gefunksioneer het en ‘n gelykstaande hoeveelheid tyd om my visie vir Applewood en hoe dit by die etos inpas, in oorweging te neem.

2017 het op ‘n hoë noot afgeskop. Lesse is in volle swang en daar is ‘n positiewe voortvloeiende gevoel by beide onderwysers en kinders. Die nuwe kurrikulum is ‘n werkende dokument en sal voortdurend afronding geniet gedurende die verloop van die jaar. Onderwysers, en die vorige Hoof, moet gelukgewens word met die uitnemende poging wat aangewend is om so ‘n ryk, betekenisvolle kurrikulum dokument saam te stel. Dit, tesame met goeie ondersteuning vir leer, ‘n verbeterde liggaamsopvoedkunde program en ‘n opgeknapte musiekdepartement, beloof die jaar vorentoe ‘n goeie een te wees.

Swem begin volgende week in alle erns. Ons het weereens die gebruik van die Applethwyte swembad bewerkstellig. Een van ons grootste uitdagings vir hierdie jaar is om ‘n algemene plan vir swem te formuleer en die swembadprojek. Swem is ‘n noodsaaklike lewensvaardigheid vir alle kinders en ‘n wonderlike fisiese ontwikkelings geleentheid. Die swembad se sub-komitee het vergader om die tenders wat ontvang is te rasionaliseer en ‘n weg vorentoe te bepaal. Dit is duidelik dat die koste van die projek die oorspronklik beraamde kostes oorskry. Ons is in ‘n posisie om die verwagtinge vir swem te verhoog, nie net binne ons skoolgronde nie, maar ook binne ‘n area wat desperaat is vir die ontwikkeling van swem-veilige afrigting. Ek is die taak opgedra om alternatiewe metodes van fondsinsameling vir hierdie projek te ondersoek en, tydens die volgende raadsvergadering, terugvoering te gee. Ek verwelkom enige voorstelle van belangstellende ouers.

U kinders sal begin gesels oor die eko-uitdaging. Gedurende die volgende twee weke sal die uitdaging aan alle kinders van Graad R tot 6 bekendgestel word. Die uitdaging is ontwerp om kinders te leer om die omgewing in gunstige oënskou te neem, die selfdissipline te openbaar om gegewe take te voltooi en om die entoesiasme, om ‘n verskil in die wêreld te maak, te kweek. Dit sluit ‘n aantal ouderdomspesifieke take in wat die kinders voltooi. Sommige van die take word deur die kinders self voltooi, sommige met die onderwyser en party met die hulp van familie. Die vereistes van elke taak is duidelik uiteengesit in die eko-pakkie wat elke kind sal ontvang. Die projek sal by my ingehandig word in die eerste week van die vierde kwartaal.

Ons het ‘n hele paar buitengewone warm dae in Januarie gehad en verwag dat Februarie net so warm sal wees. Help ons asseblief om goeie son-veilige gewoontes te kweek by ons kinders. Daar word van hulle verwag om hulle pette te dra wanneer hulle uitgaan en ons moedig u aan om ‘n sonbrandmiddel aan te wend voor hulle soggens die huis verlaat.

Enige betekenisvolle verhouding vereis duidelike, eerlike kommunikasie. Kom ons respekteer die kommunikasiekanale wat opgestel is en behou ope kommunikasie.

Geniet ‘n wonderlike naweek!

Sam Hamman

---

Buck ahead of the race with Angeliq Coetzer and her dad approaching!

Spur Adventure Race at Paul Cluver

Results as follows:

Tainn Gordon 1st - u16 solo. 

Liv Gordon and Maya de Wet 1st - u16 team.

Angeliq Coetzer 1st - family team event.

Well done!

---

Grade 6 Fundraiser - DONUTS!

The Grade 6's will be selling donuts in aid of the Lunch Box Foundation.  Cost R10. Pre-orders to be given to the class teacher Monday, 30 January and Tuesday, 31 January.  If you would like to order donuts please place the order with the class teacher and pay your R10.  Donuts will be handed out at the PA picnic.

---

School Fees

Friendly reminder to please pay school fees by the 2nd of every month.  Thank you!

---

Pre-Primary

Grade R

Amazing bodies

The theme of our amazing bodies continues to permeate through the Pre-Primary. The Clever Cats learned about our body parts and have been particularly interested in exploring our brains and our skeletons.

Grade R Orientation Morning

The Grade R children quietly tip-toed into their new classroom last week Wednesday for their orientation morning.  They approached with caution, perhaps wondering what all the hype with Grade R was about.  After some exploring, painting and icebreaker games any reservations were set aside as little bodies found themselves busied by the activities.   One of the “gems” that we wanted our children to leave with after their orientation was that in Grade R we would learn to be positive and tackle things with enthusiasm. 

---

Busy Bees

The Busy Bees loved learning about their bodies! They enjoyed tracing around their bodies and had the best time painting their unique bodies outdoors.

---

Apple Pips

The Apple Pips enthusiastically joined in with activities whilst learning about routines and hygiene. They learned about the importance of brushing their teeth daily in order to keep them white and clean. Washing hands and exploring with water inspired the little Apple Pips to learn about getting rid of dirt and germs.

---

Happy Birthday!

We wish the following children a big HAPPY BIRTHDAY for the month of January:

Thor Roose-Vandenbroucke    - 3 January

Kaia Muller-Munk                       - 18 January

Sabrina Dicey                             - 23 January

Zhuo Chen                                  - 24 January

---

News from the PA...............

The Applewood Parents’ Association would like to welcome back all our families and extend a special welcome to new families enrolling for 2017/18 school year.


The PA is made up of at least one representative per class acting as a link between you and the parent body. We meet monthly with Mr Hamman as well as the HOD’s to discuss support required for various events on the school calendar. We identify and plan activities to raise some much needed funds for the development of our school. These meetings also serve as a communication platform and parents are invited to attend meetings should they wish to raise an issue or make suggestions about any planned future events.


In 2016 the PA raised and donated an amount of close to R 55 000.00 towards the upgrading of the school as well as purchasing some much needed necessities for marketing the school to a wider network of future parents. Thanks to your support a net amount of R72 000 had been raised by the end of the year.


We are excited about events and fundraising functions for the upcoming school year. The first event is the Picnic on the lawn taking place on Wednesday, 1 February at 18:00. Come along and enjoy a mid week break in the company of your friends whilst making an effort to welcome new members to the Applewood family.


The jewel in the crown, the Applewood Harvest Market & Trail Run will be held on Saturday, 7 May 2017. Planning meetings are currently underway and the excitement is already starting to build as we get closer to this showcase event.


Please take time to visit the website to sync the school calendar with your smart phone to stay aligned with upcoming events.


Judging from the feedback received from the opening function, we as a team are eager to take up the challenge and are looking forward to another fabulous year.

Gideon Schoonraad
PA Chairperson

---
---
---
---
---

Cottages for Rent in Grabouw

One cottage suitable for one or two people: three rooms plus small kitchen and bathroom and carport. R3500 pm including water but electricity extra.
Available mid March

One cottage suitable for single person next to main house: two rooms with kitchenette and bathroom and carport. R3200 pm incl water and electricity
Available mid March

Farm is 4 km from Grabouw near Applewood School

Contact Bert
082 8773550

---
---

Dance Mouse

at Applewood for Pre-Primary
Please click on the link below to register http://helderberg.adminonline.co.za and select registration form highlighted in green.

Classes are on a Thursday afternoon 12:30-13:00 for Apple Pips and

13:15-13:45 for Busy Bees and Clever Cats

Mariska Freyer
Helderberg Dance mouse
082 7753 195
www.dancemouse.co.za

---
---

 IMPORTANT THINGS TO REMEMBER!

• Uniform shop open Monday, Tuesday and Thursday from 07:45-13:00.

• Please remember to use your MySchool card to help raise funds for our school. Herewith the link to apply online – if you don’t have a card:  https://www.myschool.co.za/supporter/apply/